Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 42.745,56 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec kwietnia 2023 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

                Miło nam poinformować, że Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie otrzymał z rezerwy Funduszu Pracy, będącej w dyspozycji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dofinansowanie na działania wspierające aktywizację zawodową osób bezrobotnych z terenu powiatu świebodzińskiego.   Projekt skierowany jest do...

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIEBODZINIE realizuje projekt „CZAS NA ZMIANY"    w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy  Działanie 6.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia...

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIEBODZINIE realizuje projekt „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świebodzińskim (VI) "  w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych...

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIEBODZINIE realizuje projekt „ZACZNIJ OD NOWA"    w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2021 Oś Priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy  Działanie 6.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę