Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie


Rynek pracy

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 30.146,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2020r.
Stopa bezrobocia wrzesień 2020 rok

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie realizuje w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. projekt współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.  „Znów aktywni" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Cel projektu: Podniesienie zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy...

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie realizuje w okresie od 01.01.2020 r. do 31.03.2021 r. projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świebodzińskim (V)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Cel...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę