Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie


Rynek pracy

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2021r.
Stopa bezrobocia stan na koniec lutego 2021 roku

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIEBODZINIE realizuje projekt „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świebodzińskim (VI) "  w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych...

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIEBODZINIE realizuje projekt „ZACZNIJ OD NOWA"    w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2021 Oś Priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy  Działanie 6.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających...

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie realizuje w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. projekt współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.  „Znów aktywni" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Cel projektu: Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób...

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie realizuje w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r. projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świebodzińskim (V)'' w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę