Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

  POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIEBODZINIE ze środków Rezerwy Funduszu Pracy w ramach naboru na projekty pilotażowe pn. ,,Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży"  ...

  POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIEBODZINIE realizuje projekt   ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu świebodzińskiego (I)" w ramach OSI PRIORYTETOWEJ 6...

                Miło nam poinformować, że Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie otrzymał z rezerwy Funduszu Pracy, będącej w dyspozycji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dofinansowanie na działania wspierające aktywizację zawodową osób bezrobotnych z terenu powiatu świebodzińskiego.   Projekt skierowany jest do...

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIEBODZINIE realizuje projekt „CZAS NA ZMIANY"    w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy  Działanie 6.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę