Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie


Aktualności

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Praca urzędu

Załatwianie spraw klientów następuje po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem urzędu (nr telefonów znajdują się na stronie spis telefonów).
Godziny przyjęć interesantów
od 730 
do 1230 
Udostępnienie skrzynki korespondencyjnej
od 700 do 1500
Link do portalu praca.gov.pl

Link do Powszechnego Spisu Rolnego 2020

UWAGA!!! DOTYCZY WSZYSTKICH KLIENTÓW URZĘDU! PROCEDURA OBSŁUGI KLIENTÓW POWIATOWEGO URZEDU PRACY W ŚWIEBODZINIE W CZASIE PANDEMI KORONAWIRUSA

PROCEDURA OBSŁUGI KLIENTÓW POWIATOWEGO URZEDU PRACY W ŚWIEBODZINIE W CZASIE PANDEMI KORONAWIRUSA
 
Ponieważ zagrożenie epidemiczne i zagrożenie rozprzestrzenianiem się koronawirusa Sars-CoV-2 nadal obowiązuje, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców Powiatu, Pracodawców oraz pracowników publicznych służb zatrudnienia, bezpośrednia obsługa klientów odbywa się w ograniczonym zakresie.
 
Kontakt z urzędem dostępny jest za pomocą:  
Wszelkie sprawy wymagające bezpośredniego kontaktu (gdy zachodzi taka konieczność), będą załatwiane po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem urzędu, z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 
Godziny urzędowania
7:00-15:00
Godziny przyjmowania interesantów
7:30-12:30
Dostępność skrzynki korespondencyjnej
7:00-15:00
 
REJESTRACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY
 
Zachęcamy Państwa do elektronicznej formy rejestracji, za pomocą strony www.praca.gov.pl.
 
Tutaj znajdą Państwo instrukcję krok po kroku jak dokonać elektronicznej rejestracji:
https://www.facebook.com/119625181389590/videos/1226417330710364
 
Rejestracji można dokonać jako osoba bezrobotna mając profil zaufany (link: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany) lub podpis elektroniczny za pośrednictwem portalu (link: https://www.praca.gov.pl).
Jeżeli pojawiają się problemy z wypełnieniem formularza informacje można uzyskać pod numerem infolinii 19 524.
 
Informujemy, że osoba, która nie dysponuje profilem zaufanym, a ma dostęp do konta elektronicznego w banku ma możliwość założenia profilu zaufanego bez wychodzenia z domu. Szczegółowe informacje (link: https://pz.gov.pl)
 
 
Ścieżki rejestracji elektronicznej
 
  • Pełna rejestracja elektroniczna nie wymaga wizyty w urzędzie. Polega na złożeniu wniosku wraz z załącznikami w postaci elektronicznej, podpisaniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pomocą profilu zaufanego. Status bezrobotnego uzyskuje się natychmiast po zakończonym pozytywnie procesie rejestracji.
  • Prerejstracja, polega na złożeniu wniosku w formie elektronicznej. Bezrobotny lub poszukujący pracy w wyznaczonym terminie zobowiązany jest do stawiennictwa w celu potwierdzenia zgodności danych oraz przedłożenia załączników. W tym przypadku należy spodziewać się rejestracji odroczonej w czasie, a status bezrobotnego jest nadawany w dniu wizyty w Urzędzie.
 
Osoby nieposiadające dostępu do Internetu mogą pobrać wnioski w siedzibie Urzędu, które znajdują się w przedsionku przy skrzynce korespondencyjnej. Wypełniony wniosek należy wrzucić do skrzynki lub przesłać pocztą. Z powodu ograniczeń sanitarnych ta ścieżka rejestracji wymusza najdłuższy czas oczekiwania na wizytę w celu rejestracji, a co za tym idzie uzyskania statusu osoby bezrobotnej i prawa do ewentualnych świadczeń.
 
ZGŁOSZENIE PODJĘCIA PRACY
 
Zgłoszenie podjęcia zatrudnienia odbywa się poprzez wystosowanie do urzędu pisma w formie wiadomości elektronicznej lub w wersji papierowej za pomocą skrzynki korespondencyjnej/przesłane Pocztą Polską. Do zgłoszenia wymagane jest dołączenie czytelnej kserokopii zawartej umowy.
 
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA / ZGŁOSZENIE DO UBEZPIECZENIA CZŁONKA RODZINY
 
Wnioski należy wypełnić, podpisać i przesłać drogą elektroniczną w formie załącznika, wrzucić do skrzynki podawczej lub przesłać za pomocą Poczty Polskiej.
Gotowe druki wniosków dostępne są: https://swiebodzin.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania
 
ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW/OFERTY PRACY
 
Zachęcamy do składnia oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, zezwolenia na pracę sezonową oraz oferty pracy za pomocą strony www.praca.gov.pl. Oświadczenia i zezwolenia złożone w formie elektronicznej są rozpatrywane, a następnie odsyłane zwrotnie w tej samej formie.
Oświadczenia oraz zezwolenia złożone w tradycyjnej formie papierowej są rozpatrywane i odsyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej za potwierdzeniem odbioru. Urząd Pracy nie odpowiada za termin doręczenia pism.
 
WIZYTY W POŚREDNICTWIE PRACY
 
Wizyty w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy, odbywają się poprzez kontakt telefoniczny. Bezrobotni proszeni są o kontakt pod numerem 68 38 210 57 najpóźniej w dniu wizyty.
 
Korzystanie z dostępnych form komunikacji na odległość ułatwi Państwu załatwienie spraw w Urzędzie.

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2021r.
Stopa bezrobocia

  • 1.240,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.489,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 620,40 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 15.000,00 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej w powiecie świebodzińskim
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie

ul. Studencka 8, 66-200 Świebodzin

sekretariat tel.: 68 38 210 66
e-mail: zisw@praca.gov.pl; sekretariat@pup.swiebodzin.pl


Godziny pracy urzędu 

Poniedziałek - Piątek: 7:00-15:00

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę