Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy
 
    projekty urzędu- logo funduszy europejskichLogo programu rządowego Za życiem ikonka z logo elektronicznej skrzynki podawczejPSZ usługi elektroniczne.png
 

Aktualności

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie pozyskał dofinansowanie ze środków Rezerwy Funduszu Pracy na realizację zadania pod nazwą „Czas na młodych – działaMY!" w ramach naboru na projekty pilotażowe pn. "Czas na Młodych punkty doradztwa dla młodzieży".

 
 
W ramach projektu ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu świebodzińskiego (I)" OŚ PRIORYTETOWA 6 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA WSPARCIE OBYWATELI – RYNEK PRACY PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA LUBUSKIEGO 2021-2027

zapraszamy do składania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, bonu na zasiedlenie oraz jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
 
Grupy osób objęte wsparciem w projekcie to w szczególności: osoby do 29 roku życia (w tym NEET), osoby w wieku 50 lat i więcej, długotrwale bezrobotni, z niepełnosprawnością oraz o niskich kwalifikacjach.

Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków.

Wnioski należy składać:
  • pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie, ul. Studencka 8 ,
66-200 Świebodzin,
  • bezpośrednio do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu głównym w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie w godz. 7.00 do 15.00.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy pod nr telefonu: 68 38 210 63.

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.
 

W budynku administracji publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie nastąpi poprawa poziomu i komfortu oraz warunków obsługi petentów, a także pracy urzędników poprzez prace polegające m.in. budowie i montażu instalacji klimatyzacji częściowej w wybranych pomieszczeniach, która pozwoli schłodzić w okresie letnim pomieszczenia biurowe na poddaszu z uwagi na panujące w okresie czerwiec – wrzesień ostatnich lat wysokie temperatury wynoszące okresowo nawet 35 st. oraz prace renowacyjne/remontowe wraz z niezbędnym wyposażeniem i białym montażem w pomieszczeniach czterech toalet (w tym jedna z przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych), gdzie obecny stan techniczny jest wysoce niezadowalający. Roboty budowlane obejmują m.in.: przebicia otworów w ścianach i stropach ceramicznych, zamurowanie przebić w ścianach i stropach ceramicznych, uzupełnienie tynków zwykłych zewnętrznych, rusztowania rurowe; instalacja, montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacyjnej i roboty towarzyszące, instalacja elektryczna i roboty towarzyszące; prace renowacyjne/remontowe wraz z niezbędnym wyposażeniem i białym montażem w pomieszczeniach czterech toalet (w tym jedna z przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych).

 


 

Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia w Świebodzinie ul. Głogowska 29a
w godzinach od 9:00 - 17:00
Tel. 68 382 85 38
 
Daty wypłat świadczeń wskazane w poniższej tabeli są datami wypływu środków z konta PUP. Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie informuje, że nie ma wpływu na datę księgowania środków na koncie klienta Urzędu.
 
  Kwiecień
2024 r.
Maj
2024 r. 
Czerwiec
2024 r.
Zasiłki i dodatki aktywizacyjne 12 14 14
Staże i szkolenia  12 14 14
Listy dodatkowe 19 21 21

Załatwianie spraw klientów następuje po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem urzędu.


Godziny pracy Urzędu 
od 700 do 1500


Godziny przyjęć interesantów
od 7
30 do 1230

Udostępnienie skrzynki korespondencyjnej
od 7
00 do 1500

W związku z powyższym prosimy o telefoniczne umawianie wizyty. Nieumówieni klienci urzędu nie będą obsługiwani! Lista numerów tel. dostępna poniżej. 

5,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec marca 2024 r.

 

wykres statystyki

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie

ul. Studencka 8, 66-200 Świebodzin

sekretariat tel.: 68 38 210 66
e-mail: zisw@praca.gov.pl; sekretariat@pup.swiebodzin.pl


Godziny pracy urzędu 

Poniedziałek - Piątek: 7:00 -15:00
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę