Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie


Nagłówek

Programy aktywizacyjne i projekty urzędu

 • Program Operacyjny Wiedza Edukacyjna Rozwój

  POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIEBODZINIE realizuje projekt „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świebodzińskim (VI) "  w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych...

 • Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2021

  POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIEBODZINIE realizuje projekt „ZACZNIJ OD NOWA"    w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2021 Oś Priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy  Działanie 6.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających...

 • Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020

  Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie realizuje w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. projekt współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.  „Znów aktywni" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Cel projektu: Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób...

 • Program Operacyjny Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020

  Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie realizuje w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r. projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świebodzińskim (V)'' w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę