Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie


Nagłówek

Programy aktywizacyjne i projekty urzędu

 • Projekt pilotażowy "Czas na Młodych - działaMY!"

    POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIEBODZINIE ze środków Rezerwy Funduszu Pracy w ramach naboru na projekty pilotażowe pn. ,,Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży"  ...

 • Projekt na lata 2023-2025 EFS+

    POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIEBODZINIE realizuje projekt   ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu świebodzińskiego (I)" w ramach OSI PRIORYTETOWEJ 6...

 • Projekt realizowany w ramach ,, Aktywizacji zawodowej bezrobotnych wspieranej ze środków rezerwy Funduszu Pracy, będącej w dyspozycji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

                  Miło nam poinformować, że Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie otrzymał z rezerwy Funduszu Pracy, będącej w dyspozycji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dofinansowanie na działania wspierające aktywizację zawodową osób bezrobotnych z terenu powiatu świebodzińskiego.   Projekt skierowany jest do...

 • Projekt „CZAS NA ZMIANY" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

  POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIEBODZINIE realizuje projekt „CZAS NA ZMIANY"    w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy  Działanie 6.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia...

 • Program Operacyjny Wiedza Edukacyjna Rozwój

  POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIEBODZINIE realizuje projekt „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świebodzińskim (VI) "  w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych...

 • Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2021

  POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIEBODZINIE realizuje projekt „ZACZNIJ OD NOWA"    w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2021 Oś Priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy  Działanie 6.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających...

 • Program " Za życiem "

  Program "Za życiem" Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie zaprasza  do zapoznania się z przyjętymi rozwiązaniami w zakresie wsparcia rodzin borykających się z problemami związanymi z niepełnoprawnością jednego z jej członków m.in. w obszarze rynku pracy. W związku z realizacją Programu kompleksowego...

 • Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020

  Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie realizuje w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. projekt współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.  „Znów aktywni" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Cel projektu: Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób...

 • Program Operacyjny Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020

  Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie realizuje w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r. projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świebodzińskim (V)'' w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę