Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie


Aktualności

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Praca urzędu

Załatwianie spraw klientów następuje po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem urzędu (nr telefonów znajdują się na stronie spis telefonów).
Godziny przyjęć interesantów
od 730 
do 1230 
Udostępnienie skrzynki korespondencyjnej
od 700 do 1500
projekty urzędu- logo funduszy europejskich
Link do portalu praca.gov.pl

Link do Powszechnego Spisu Rolnego 2020

UWAGA!!! DOTYCZY WSZYSTKICH KLIENTÓW URZĘDU! PROCEDURA OBSŁUGI KLIENTÓW POWIATOWEGO URZEDU PRACY W ŚWIEBODZINIE W CZASIE PANDEMI KORONAWIRUSA

PROCEDURA OBSŁUGI KLIENTÓW POWIATOWEGO URZEDU PRACY W ŚWIEBODZINIE W CZASIE PANDEMI KORONAWIRUSA
 
Ponieważ zagrożenie epidemiczne i zagrożenie rozprzestrzenianiem się koronawirusa Sars-CoV-2 nadal obowiązuje, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców Powiatu, Pracodawców oraz pracowników publicznych służb zatrudnienia, bezpośrednia obsługa klientów odbywa się w ograniczonym zakresie.
 
Kontakt z urzędem dostępny jest za pomocą:  
Wszelkie sprawy wymagające bezpośredniego kontaktu (gdy zachodzi taka konieczność), będą załatwiane po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem urzędu, z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 
Godziny urzędowania
7:00-15:00
Godziny przyjmowania interesantów
7:30-12:30
Dostępność skrzynki korespondencyjnej
7:00-15:00
 
REJESTRACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY
 
Zachęcamy Państwa do elektronicznej formy rejestracji, za pomocą strony www.praca.gov.pl.
 
Tutaj znajdą Państwo instrukcję krok po kroku jak dokonać elektronicznej rejestracji:
https://www.facebook.com/119625181389590/videos/1226417330710364
 
Rejestracji można dokonać jako osoba bezrobotna mając profil zaufany (link: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany) lub podpis elektroniczny za pośrednictwem portalu (link: https://www.praca.gov.pl).
Jeżeli pojawiają się problemy z wypełnieniem formularza informacje można uzyskać pod numerem infolinii 19 524.
 
Informujemy, że osoba, która nie dysponuje profilem zaufanym, a ma dostęp do konta elektronicznego w banku ma możliwość założenia profilu zaufanego bez wychodzenia z domu. Szczegółowe informacje (link: https://pz.gov.pl)
 
 
Ścieżki rejestracji elektronicznej
 
  • Pełna rejestracja elektroniczna nie wymaga wizyty w urzędzie. Polega na złożeniu wniosku wraz z załącznikami w postaci elektronicznej, podpisaniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pomocą profilu zaufanego. Status bezrobotnego uzyskuje się natychmiast po zakończonym pozytywnie procesie rejestracji.
  • Prerejstracja, polega na złożeniu wniosku w formie elektronicznej. Bezrobotny lub poszukujący pracy w wyznaczonym terminie zobowiązany jest do stawiennictwa w celu potwierdzenia zgodności danych oraz przedłożenia załączników. W tym przypadku należy spodziewać się rejestracji odroczonej w czasie, a status bezrobotnego jest nadawany w dniu wizyty w Urzędzie.
 
Osoby nieposiadające dostępu do Internetu mogą pobrać wnioski w siedzibie Urzędu, które znajdują się w przedsionku przy skrzynce korespondencyjnej. Wypełniony wniosek należy wrzucić do skrzynki lub przesłać pocztą. Z powodu ograniczeń sanitarnych ta ścieżka rejestracji wymusza najdłuższy czas oczekiwania na wizytę w celu rejestracji, a co za tym idzie uzyskania statusu osoby bezrobotnej i prawa do ewentualnych świadczeń.
 
ZGŁOSZENIE PODJĘCIA PRACY
 
Zgłoszenie podjęcia zatrudnienia odbywa się poprzez wystosowanie do urzędu pisma w formie wiadomości elektronicznej lub w wersji papierowej za pomocą skrzynki korespondencyjnej/przesłane Pocztą Polską. Do zgłoszenia wymagane jest dołączenie czytelnej kserokopii zawartej umowy.
 
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA / ZGŁOSZENIE DO UBEZPIECZENIA CZŁONKA RODZINY
 
Wnioski należy wypełnić, podpisać i przesłać drogą elektroniczną w formie załącznika, wrzucić do skrzynki podawczej lub przesłać za pomocą Poczty Polskiej.
Gotowe druki wniosków dostępne są: https://swiebodzin.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania
 
ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW/OFERTY PRACY
 
Zachęcamy do składnia oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, zezwolenia na pracę sezonową oraz oferty pracy za pomocą strony www.praca.gov.pl. Oświadczenia i zezwolenia złożone w formie elektronicznej są rozpatrywane, a następnie odsyłane zwrotnie w tej samej formie.
Oświadczenia oraz zezwolenia złożone w tradycyjnej formie papierowej są rozpatrywane i odsyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej za potwierdzeniem odbioru. Urząd Pracy nie odpowiada za termin doręczenia pism.
 
WIZYTY W POŚREDNICTWIE PRACY
 
Wizyty w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy, odbywają się poprzez kontakt telefoniczny. Bezrobotni proszeni są o kontakt pod numerem 68 38 210 57 najpóźniej w dniu wizyty.
 
Korzystanie z dostępnych form komunikacji na odległość ułatwi Państwu załatwienie spraw w Urzędzie.

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2021r.
Stopa bezrobocia

  • 1.240,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.489,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 620,40 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 15.000,00 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej w powiecie świebodzińskim
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie

ul. Studencka 8, 66-200 Świebodzin

sekretariat tel.: 68 38 210 66
e-mail: zisw@praca.gov.pl; sekretariat@pup.swiebodzin.pl


Godziny pracy urzędu 

Poniedziałek - Piątek: 7:00-15:00

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę